Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021

Το ΠΑΣΟΚ ίδρυσε άλλες 41 νέες Γραμματείες σε είκοσι μήνες!

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μιας κυβέρνησης που παραμυθιάζει τους πάντες δηλώνοντας από τη μια ότι περιορίζει τον δημόσιο τομέα και από την άλλη ότι τον γιγαντώνει δημιουργώντας γραμματείες, Νομικά Πρόσωπα και αυτοτελείς υπηρεσίες (σαράντα ένα, παρακαλώ, μέσα σε είκοσι μήνες), ξοδεύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, διορίζοντας σε διοικητικά συμβούλια «εκλεκτούς» του νεοπαπανδρεϊσμού και βολεύοντας κάθε καρυδιάς καρύδι στο Δημόσιο. Εως και ΝΠΙΔ έφτιαξαν για το… τσουνάμι. Η χθεσινή αποκάλυψη της Ν.Δ. με στοιχεία και αριθμούς αποτυπώνει ανάγλυφα τη φαυλότητα και την αναξιοπιστία του συστήματος του κ. Παπανδρέου.

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του εκπροσώπου της Ν.Δ. Γιάννη Μιχελάκη που επισήμανε: «Κάποτε πρέπει να σταματήσει η κοροϊδία. Δεν αντιλαμβάνεται ο κ. Παπανδρέου ότι είναι πρόκληση να μιλά για μείωση του κόστους λειτουργίας του κράτους και να καταλήγει στο αντίθετο; Δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι αντιφατικά όσα λέει και όσα κάνει;»

Ο πίνακας που δημοσιεύουμε είναι χαρακτηριστικός για τα έργα και τις ημέρες ενός κράτους που χτίζεται με μικροκομματικές σκοπιμότητες και λογικές.

1. Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής στο υπουργείο Εσωτερικών

(2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 3 θέσεις Διοικητικών, 215.000 ευρώ/έτος).

2. Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

(2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 200.000 ευρώ/έτος + 160.000 ευρώ εφάπαξ).

3. Γενική Γραμματεία Τουρισμού στο υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού

(2 θέσεις Ειδικών Συμβούλων, 3 θέσεις Διοικητικών, 232.000 ευρώ/έτος).

4. Νέα Αυτοτελής Υπηρεσία

(10 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και 1 θέση Νομικού Συμβούλου, 487.000 ευρώ/έτος).

5. Νέα Ειδική Υπηρεσία με τίτλο Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

6. Ερευνητικό Ινστιτούτο Νησιωτικής Πολιτικής (ΝΠΙΔ).

7. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αττικής.

8. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας.

9. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας.

10. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων.

11. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Αιγαίου.

12. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Κρήτης.

13. Αυτοτελής Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ Μακεδονίας – Θράκης 251.640 ευρώ/έτος.

(Το κόστος αντί 251.760 ευρώ που έλεγε ο Καλλικράτης υπολογίζεται σε 12.940.600 ευρώ – σύσταση 680 θέσεων.)

14. Νέα Ειδική Υπηρεσία που υποστηρίζει διοικητικά το ΚΕΣΑΘΕΑ (Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας ανηλίκων).

(Στελεχώνεται με αποσπασμένους, λειτουργικού κόστους 10.000 ευρώ/έτος + 23.000 ευρώ εφάπαξ.)

15. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας

(Το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας από 2.100.000 ευρώ που είχε προβλεφθεί με τον Ν. 3818 (ΦΕΚ 17 Α’) τελικά διαμορφώνεται σε 2.540.000 ευρώ/έτος.)

16. Σύσταση νέας θέσης Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ στο υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού.

(Δύο Ειδικοί Σύμβουλοι και 1 νέα θέση Ειδικού Συμβούλου για τον Πρόεδρο του ΕΟΤ, 176.000 ευρώ/έτος.)

17. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης στο υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (65 οργανικές θέσεις και 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορούν να καλυφθούν και από προσωπικό του καταργούμενου ΟΕΕΚ, 1.300.000 ευρώ/έτος, που αντισταθμίζεται εν μέρει από την κατάργηση του ΟΕΕΚ.)

18. Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων (ΝΠΙΔ).

(Εννεαμελές Δ.Σ., Πρόεδρος, Γενικός Διευθυντής, 75 θέσεις τακτικού προσωπικού και πέντε θέσεις μετακλητών. Θέσεις καλύπτονται και από τον καταργούμενο ΟΕΕΚ, 1.600.000 ευρώ/έτος μόνο για το προσωπικό, που αντισταθμίζεται εν μέρει από την κατάργηση του ΟΕΕΚ.)

19. Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι (ΝΠΙΔ) στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

20. Γενική Γραμματεία Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

( 250.000 ευρώ/έτος.)

21. Σύσταση του Πράσινου Ταμείου (με μετονομασία του Ειδικού Ταμείου Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων).

(Δημιουργία θέσης διευθυντή, τριών θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή -77.000 ευρώ/έτος- και έκδοση ΚΥΑ για σύσταση Οργανικών Θέσεων και θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού – 250.000 ευρώ/έτος για λειτουργικές δαπάνες και 60.000 ευρώ εφάπαξ.)

22. Σύσταση Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για ΑΠΕ στο υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

(Εκδοση Π.Δ. για τη στελέχωσή της.)

23. Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

(225.000 ευρώ/έτος).

24. Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΝΠΙΔ) με κατάργηση της ομώνυμης Α.Ε.

(Δημιουργείται θέση Γενικού Διευθυντή, μία επιπλέον Διεύθυνση από την παλαιά Α.Ε. και αυτοτελές γραφείο Νομικής Υπηρεσίας.)

25. Υπηρεσία Ασύλου

(Κεντρική Υπηρεσία με Διευθυντή και 52 νέες θέσεις εκ των οποίων 10 ειδικού επιστημονικού προσωπικού και 13 Περιφερειακά Γραφεία με 180 νέες θέσεις εκ των οποίων 90 ειδικού επιστημονικού προσωπικού).

26. Αρχή Προσφυγών

(θέση Διευθυντή και 13 οργανικές θέσεις εκ των οποίων 8 ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Συνολικά: 4.673.990 ευρώ ετησίως).

27. Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

(Διευθυντής και Γραμματεία, 6.585.000 ευρώ).

28. Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων

29. Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού

(κόστος 70.272,96 ευρώ ετησίως).

30. Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και Δ.Σ. και υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές).

31. Επιτροπή Προδιαγραφών ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία.

32. Ειδική Γραμματεία του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη

(επικεφαλής Ειδικός Γραμματέας, 1 ειδικός σύμβουλος και 1 ειδικός συνεργάτης, 120.000 ευρώ εφάπαξ + 150.000 ευρώ ετησίως, 75 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού που για την πρώτη εφαρμογή πληρώνονται με μετάταξη και απόσπαση).

33. Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης στη θέση του ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (ισοσταθμίζονται οι δαπάνες από την κατάργηση του ΤΕΜΠΜΕ).

(Δυνατότητα σύστασης 40 οργανικών θέσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, εκτιμώμενο κόστος κατά ΓΛΚ 968.845 ευρώ μαζί με τα λειτουργικά έξοδα.)

34. Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

(Με επιτελείο και 2 Υποδιευθύνσεις, καθεμία από τις οποίες έχει 4 τμήματα, 212.000 ευρώ ετησίως.)

35. Αρχή καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

(Τρεις αυτοτελείς μονάδες, 70 θέσεις από τις οποίες 34 ειδικό επιστημονικό προσωπικό, όλες εκτός από 2 με απόσπαση.)

36. Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (καταργείται αντίστοιχη στο υπουργείο Εσωτερικών).

37. Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας (51.000 ευρώ).

38. Αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων σε επίπεδο Διεύθυνσης με παράρτημα στη Θεσσαλονίκη.

39. Σύσταση ανώνυμης εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. (5μελές Δ.Σ.).

40. Αυτοτελής Υπηρεσιακή Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου σε επίπεδο αυτοτελούς γραφείου.

41. Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας

(Γενικός Γραμματέας, 1 ειδικός συνεργάτης, 1 ειδικός σύμβουλος και 3 θέσεις διοικητικού προσωπικού, 166.600 ευρώ ετησίως.)

Νίκος Ελευθερόγλου

{{-PCOUNT-}}70{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ