Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2021

Το τελικό σχέδιο για τη νέα φοροεπιδρομή

Πρόσθετους φόρους που φθάνουν μέχρι και τα 1.750 ευρώ κατά μέσο όρο σε μισθωτούς και συνταξιούχους «φέρνουν» τα νέα φορολογικά μέτρα που θα ενταχθούν στο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα προβλέπει διπλάσιο φόρο στα ακίνητα σε σχέση με αυτόν που θα πληρώσουμε φέτος, αλλά και χαράτσι 20% που θα επιβληθεί στα ενοίκια.

Το τελικό σχέδιο περιέχει αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις σε περισσότερους από τους 780.000 μικρομεσαίους επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς θα φορολογηθούν με ενιαίο συντελεστή 28% από το πρώτο ευρώ. Τα μέτρα πρόκειται να εφαρμοστούν αναδρομικά για τα εισοδήματα που θα δηλώσουμε το 2012. Το φορολογικό πακέτο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:

-Καθιέρωση ενός ενιαίου συντελεστή φορολόγησης 28% για τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα όλων των επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής. Αυτό σημαίνει ότι:

Τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από την ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ελευθέριου επαγγέλματος δεν θα υπόκεινται πλέον σε φόρο με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στην οποία ισχύει αφορολόγητο όριο 5.000 ευρώ, αλλά θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 28%. Αν σ’ αυτό συνυπολογιστεί και η κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για όσα φυσικά πρόσωπα βαρύνονται με τέκνα, τότε οι τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις που θα πληρώνουν οι περίπου 780.000 αυτοαπασχολούμενοι, θα αυξηθούν υπέρμετρα.

-Τα καθαρά εισοδήματα των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών θα φορολογούνται στο σύνολό τους με συντελεστή 28%. Σήμερα φορολογούνται κατά το ήμισυ με συντελεστή 20% και κατά το υπόλοιπο με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

-Τα καθαρά κέρδη των Ανωνύμων Εταιριών και των ΕΠΕ θα φορολογούνται στο σύνολό τους με συντελεστή 28%, είτε είναι αδιανέμητα είτε πρόκειται να διανεμηθούν ως μερίσματα στους μετόχους ή εταίρους, ενώ σήμερα προβλέπεται φορολόγηση 20% για τα αδιανέμητα κέρδη και επιπλέον 25% (συνολικά 42,5%) για τα διανεμόμενα (μερίσματα).

-Διατηρείται με μικρές αλλαγές η κλίμακα φορολογίας και το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς και ο ανώτατος συντελεστής 45% που σήμερα επιβάλλεται στο τμήμα του εισοδήματος άνω των 100.000 ευρώ. Απλά εξετάζεται η αύξηση του ποσού.

-Επιβολή φόρου εισοδήματος στα επιδόματα και τις συντάξεις που καταβάλλονται στις πολύτεκνες μητέρες, στους χαμηλοσυνταξιούχους, στους ανέργους και τις οικογένειες με παιδιά που σπουδάζουν. Θα καταργηθούν δηλαδή οι διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας που προβλέπουν ότι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος:

α) Τα οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται στις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.

β) Η ισόβια σύνταξη που καταβάλλεται σε κάθε πολύτεκνη μητέρα όταν όλα τα παιδιά της υπερβούν το 23ο έτος της ηλικίας τους.

γ) Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ), το οποίο καταβάλλεται σε εκατομμύρια χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

δ) Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ, εφόσον το άθροισμα των εισοδημάτων του δικαιούχου του επιδόματος δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.

ε) Το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ, το οποίο λαμβάνουν όσες οικογένειες έχουν παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής.

-Aύξηση του αφορολόγητου ποσού της κλίμακας με το ποσό των 1.000 ευρώ ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον:

+Παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

+Είναι τυφλοί και είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία.

+Είναι νεφροπαθείς.

+Είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες.

+Είναι θύματα πολέμου. Θύματα πολέμου κατά την έννοια του παρόντος είναι τα πρόσωπα που λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία.

Ποιες απαλλαγές και εκπτώσεις δαπανών καταργούνται οριστικά

-Κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων εισοδήματος που ισχύουν για τα προστατευόμενα τέκνα των φυσικών προσώπων. Τα αφορολόγητα αυτά, τα οποία ανέρχονται σε 2.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα κάθε φορολογουμένου και σε 3.000 ευρώ για καθένα τέκνο από το τρίτο και τα επόμενα, καταργούνται αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012. Εξαιτίας της κατάργησής τους, από το 2013 και μετά κάθε φορολογούμενος με ένα παιδί θα επιβαρύνεται με επιπλέον φόρο έως και 200 ευρώ ετησίως, κάθε φορολογούμενος με 2 παιδιά θα πληρώνει επιπλέον φόρο έως και 400 ευρώ τον χρόνο, κάθε τρίτεκνος θα επιβαρύνεται έως και με 700 ευρώ τον χρόνο επιπλέον φόρο και κάθε πολύτεκνος με 4 παιδιά θα πληρώνει επιπλέον φόρο μέχρι και 1.240 ευρώ τον χρόνο.

-Κατάργηση των εκπτώσεων δαπανών από τον φόρο εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι θα χάσουν το δικαίωμα να αφαιρούν από τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος το 10% των δαπανών για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, δωρεές, χορηγίες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπεται να καταργηθούν και μάλιστα αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012. Οι μόνες δαπάνες που θα εξακολουθούν να εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο εισοδήματος θα είναι τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, τα νοσήλια και η διατροφή που καταβάλλεται στην πρώην σύζυγο ή στον πρώην σύζυγο λόγω διαζυγίου.

-Κατάργηση των ειδικών ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων που ισχύουν για τα μικρά νησιά της χώρας μας με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους. Παράλληλα θα καταργηθούν οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές.

Οι τόκοι καταθέσεων, οι κληρονομιές, οι γονικές παροχές και τα αγροτεμάχια

-Αυξάνεται στο 20% από 10% από 1-1-2013 ο συντελεστής φορολογίας στους τόκους των τραπεζικών καταθέσεων. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες στο τέλος του χρόνου θα αποδίδουν λιγότερους «καθαρούς» τόκους στους πελάτες τους. Το πρόβλημα μάλιστα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για όσους έχουν αποταμιεύσει χρήματα σε προθεσμιακούς λογαριασμούς.

-Μείωση από τα 150.000 ευρώ στα 75.000 ευρώ του αφορολόγητου ορίου για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο. Αντίστοιχα θα μειωθούν τα αφορολόγητα όρια 30.000 ευρώ και 6.000 ευρώ για τις λοιπές περιπτώσεις κληρονομιών ή δωρεών ακίνητης περιουσίας, προς συγγενείς άλλων βαθμών (ανίψια, αδέλφια, ξαδέλφια κ.ά.)

-Καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των αγροτών και πλέον θα φορολογούνται με βάση βιβλία εσόδων – εξόδων από το πρώτο ευρώ.

-Επιβολή ενός ενιαίου φόρου από το 2013 που θα αντικαταστήσει το ειδικό τέλος μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και τον ΦΑΠ. Ο νέος φόρος μελετάται να εφαρμόζεται χωρίς να ισχύει αφορολόγητο και με συντελεστές 0,1% έως 2%. Στον φόρο θα ενταχθούν όλα τα ακίνητα, ακόμα και τα αγροτεμάχια και κτήματα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού. Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς με 20% και δεν θα εντάσσονται στη φορολογική κλίμακα όπως ισχύει σήμερα.

Ως προς τους έμμεσους φόρους εξετάζεται και το ενδεχόμενο να μειωθεί στο 13% από 23% ο ΦΠΑ στην εστίαση, με ταυτόχρονη επιβολή ενός τέλους για το κάπνισμα με στόχο να αντισταθμισθούν οι απώλειες του Δημοσίου. Επίσης αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα «στριφτά» τσιγάρα.

Στέλιος Κράλογλου

{{-PCOUNT-}}31{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ