Χρήστος Κονταρίδης

Εικόνα: Χρήστος Κονταρίδης

Η παρούσα χρονική περίοδος στα ζητήματα ασφάλειας του πολίτη είναι, πιθανόν, η πιο μελανή καθώς είναι τόσα πολλά τα συμβάντα, τα οποία και τρομοκρατούν κυριολεκτικά τους Έλληνες, που δεν μπορούν ούτε να καταγραφούν.