Νίκος Παπουτσόπουλος

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η Αθήνα, παραδοσιακό κέντρο της γνώσης και του πνεύματος, παραμένει η «πόλη των φιλοσόφων», όπου όλες οι θεωρίες αποτελούν αντικείμενο επανεξέτασης και σχολιασμού

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Οι πρώτες εορτές διοργανώθηκαν στα 1927. Επειδή οι διοργανωτές είπαν όχι στην εμπορευματοποίηση του θεσμού, οι αρνητικές συνθήκες της εποχής έσβησαν το όραμα του Σικελιανού

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Οι ανασκαφές αποτελούσαν τη βασική μέθοδο εργασίας των κλασικών αρχαιολόγων, και οι Γερμανοί αναζήτησαν στους ελληνικούς ερειπιώνες την εσωτερική συγγένεια με τον αρχαίο κόσμο

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η γνώση μόνον είναι ανεπαρκής για την άμεση λήψη μέτρων που θα σκοπεύουν στην προστασία και τη διαφύλαξη των θησαυρών, αν παραμένει μόνον σε στάδια καταγραφής και απεικόνισης

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Η όρχηση, κύριο στοιχείο του αρχαίου δράματος, ενίσχυε τον λόγο με κίνηση και άσμα, θέαμα και ακρόαμα: Η σίκκινις στο σατυρικό δράμα, η εμμέλεια στην τραγωδία, ο κόρδαξ στην κωμωδία

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Ο Λ. Αγγελόπουλος διετέλεσε πρωτοψάλτης του ναού της Αγίας Ειρήνης της οδού Αιόλου της πρώτης Μητρόπολης Αθηνών από το 1982 και ήταν ο εμπνευστής, ο ιδρυτής και ο διευθυντής της Ελληνικής  Βυζαντινής Χορωδίας

Σελίδες