Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

«Κλέβουν» ποσό 100 έως 1.300 ευρώ από τα αναδρομικά των επικουρικών!

«Κουρεμένες» οι αυξήσεις που θα δουν στις αποδοχές τους 236.274 δικαιούχοι λόγω του λανθασμένου επανυπολογισμού που έγινε

Aπό τον Νάσο Χατζητσάκο

Tέσσερις (μέρες) και σήμερα απέμειναν για την επιστροφή αναδρομικών 8 μηνών στους 236.274 δικαιούχους επικουρικών συντάξεων, οι οποίες διορθώθηκαν – αυξήθηκαν από τις αρχές του Ιουνίου και επανήλθαν στο ύψος που ήταν πριν από τις παράνομες μειώσεις που υπέστησαν στα μέσα του 2016, σε εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) για τον νόμο Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016). Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στους τραπεζικούς λογαριασμούς της μεγάλης πλειονότητας των δικαιούχων θα πιστωθούν επιστροφές από περίπου 100 έως και 1.100 ευρώ, κατά μέσο όρο.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τους πίνακες και τα στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) που παρουσιάζει αποκλειστικά η «κυριακάτικη δημοκρατία», λόγω νέου λανθασμένου υπολογισμού (!) οι αυξήσεις που δόθηκαν πριν από έναν μήνα ήταν «κουρεμένες» από περίπου 10 έως 130 ευρώ. Έτσι, και τα αναδρομικά που θα λάβουν οι δικαιούχοι και οι δικαιούχες την επόμενη Πέμπτη θα είναι μειωμένα σε σχέση με αυτά που θα έπρεπε να λάβουν, από περίπου 100 έως και 1.300 ευρώ ή και περισσότερο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Όπως είναι γνωστό, στα μέσα του 2016, αντί για τον επανυπολογισμό 450.000 επικουρικών (με άθροισμα πάνω από 1.300 ευρώ, μαζί με τις κύριες) που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου και την εξίσωση τους με τις νέες συντάξεις της ίδιας κατηγορίας, υπέστησαν -παράνομα, όπως έκρινε οριστικά, πέρυσι τον Οκτώβριο, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας- οριζόντιες μειώσεις. Το «κούρεμα» αυτό, το οποίο η «κυριακάτικη δημοκρατία» πρώτη είχε αναδείξει, οι ανώτατοι δικαστές του ΣτΕ έκριναν ότι ήταν αντισυνταγματικό και βάσει αυτής της απόφασης τους, από το ΕΤΕΑΕΠ την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020, επεστράφησαν στους δικαιούχους οι παράνομες παρακρατήσεις. Όπως, όμως, προκύπτει και από την ανάλυση που ακολουθεί, οι διορθώσεις που έγιναν δεν ήταν σωστές, με αποτέλεσμα να μετρούν ξανά απώλειες οι δικαιούχοι και οι δικαιούχες.

Συγκεκριμένα, οι μειώσεις που έγιναν στα μέσα του 2016 σε αυτές τις επικουρικές δεν ήταν ενιαίες. Ούτε ακολουθήθηκε, τότε, η ίδια λογική «κουρέματος» για όλα τα τέως ταμεία επικουρικής ασφάλισης που εδώ και 3,5 χρόνια έχουν περάσει κάτω από τη σκέπη του ΕΤΕΑΕΠ και πλέον του e-ΕΦΚΑ. Μόλις 236.274 συντάξεις κυρίως του τ. ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ και των λοιπών επικουρικών φορέων του ιδιωτικού τομέα (τ. ΤΕΑΥΕΚ, τ. ΤΕΑΠΟΖΟ, τ. ΤΑΠΤΠ, τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, τ. ΝΑΤ ΚΕΑΝ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ, τ. ΤΑΔΚΥ, τ. ΤΕΑΥΝΤΠ, τ. ΤΕΑΣ, τ. ΤΕΑΠΥΚ, τ. ΤΑΣ, τ. ΤΕΑΤΤΑΘ και τ. ΤΕΑΙΣΥΤ) είχαν μείωση έως 55%! Οι επικουρικές των υπόλοιπων Ταμείων (του Δημοσίου και των ΔΕΚΟ ως επί το πλείστον), δηλαδή περίπου 200.000 συντάξεις, είτε έμειναν στα ίδια επίπεδα είτε έτυχαν μικρής αύξησης!

Στις αρχές του περασμένου μήνα, λοιπόν, σε εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ για τον νόμο Κατρούγκαλου, στους δικαιούχους και στις δικαιούχες των 236.274 επικουρικών, οι οποίες παράνομα είχαν μειωθεί στα μέσα του 2016, έγιναν οι σχετικές διορθώσεις. Οι επικουρικές τους επανήλθαν στα επίπεδα που ήταν πριν από το «κούρεμα» που δέχτηκαν πριν από τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι και οι περισσότερες να τύχουν «αυξήσεων» από περίπου 10 με 20 ευρώ έως και περίπου 130 ευρώ (σε ορισμένες περιπτώσεις οι μεταβολές ήταν ακόμη μεγαλύτερες).

Όμως, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ) τα οποία παρουσιάζει αποκλειστικά η «κυριακάτικη δημοκρατία», οι διορθώσεις που έγιναν ήταν λανθασμένες. Οι συγκεκριμένες επικουρικές συντάξεις επανήλθαν στα επίπεδα που ήταν πριν από τις παράνομες μειώσεις του 2016 αλλά δεν επανυπολογίστηκαν, όπως θα έπρεπε, με βάση τον -σε ισχύ- νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι δικαιούχοι και οι δικαιούχες των συντάξεων αυτών να χάσουν ακόμη μια φορά ποσά από 10 έως 130 ευρώ (σε ορισμένες περιπτώσεις οι απώλειες είναι ακόμη πιο μεγάλες).

Ο λανθασμένος επανυπολογισμός τους, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, προκαλεί αυτονόητα απώλειες σημαντικές και στα αναδρομικά, τα οποία πρόκειται να λάβουν την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020. Εάν, σύμφωνα με το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, είχε εφαρμοστεί η κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣτΕ, τότε οι συνταξιούχοι θα δικαιούνταν αναδρομικά προσαυξημένα από 100 έως 1.300 ευρώ (ή και περισσότερα σε ορισμένες περιπτώσεις) σε σχέση με αυτά τα οποία πρόκειται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους.

Αναλυτικά παραδείγματα για τις απώλειες στο εισόδημα

■ Για παράδειγμα, όπως προκύπτει και από τον πίνακα με τα στοιχεία του ΕΝΔΙΣΥ, τα οποία βασίζονται σε πραγματικές περιπτώσεις δικαιούχων, συνταξιούχος ο οποίος με βάση την αρχική απόφαση (πριν από τις περικοπές των μνημονιακών νόμων, δηλαδή έως και το 2010) λάμβανε επικουρική 364,5 ευρώ, μεικτά, με 23,8 έτη ασφάλισης, έφτασε μετά τις παράνομες μειώσεις του 2016 να παίρνει 110,79 ευρώ, μεικτά! Από τις 2 Ιουνίου 2020 η επικουρική του έχει επανέλθει στα προ των περικοπών του 2016 επίπεδα και έχει διαμορφωθεί στα 210,29 ευρώ τον μήνα, μεικτά, δηλαδή προσαυξήθηκε κατά 99,5 ευρώ, μεικτά. Τα αναδρομικά που θα λάβει την Πέμπτη, για χρονική περίοδο 8 μηνών (από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι και τη διόρθωση της 2ας Ιουνίου 2020, όπως ορίζεται από την απόφαση του ΣτΕ), ο εν λόγω δικαιούχος θα ανέλθουν στα 796 ευρώ, μεικτά. Εάν είχε γίνει ο επανυπολογισμός σωστά, με βάση τις σε ισχύ διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου, τότε η επικουρική του θα έπρεπε να είχε αυξηθεί στα 254,52 ευρώ (143,73 ευρώ περισσότερα) και τα αναδρομικά του να έφταναν στα 1.149,84 ευρώ (353,84 ευρώ περισσότερα από αυτά που θα πιστωθούν σε τέσσερις ημέρες στον λογαριασμό του).

■ Στο ίδιο πλαίσιο, συνταξιούχος ο οποίος πριν από τις περικοπές του 2011 και του 2012, βάσει της αρχικής συνταξιοδοτικής απόφασης, λάμβανε 508,94 ευρώ, μεικτά, επικουρική, μετά τις παράνομες μειώσεις του 2016, έφτασε να παίρνει μόλις 144 ευρώ. Στις 2 Ιουνίου 2020 η σύνταξή του επέστρεψε στα προ περικοπών του 2016 επίπεδα και διαμορφώθηκε στα 256,86 ευρώ, μεικτά. Βάσει αυτού του ποσού, τα αναδρομικά που θα λάβει την Πέμπτη θα είναι 902 ευρώ, μεικτά. Εάν η επικουρική του είχε, ορθά, επανυπολογιστεί με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, τότε θα έπρεπε στις 2 Ιουνίου να είχε φτάσει στα 373,23 ευρώ τον μήνα, μεικτά, και τα αναδρομικά του να ανέρχονταν στα 1.832,96 ευρώ, μεικτά.

Όπως όλα δείχνουν, οι λανθασμένες κατά το ΕΝΔΙΣΥ και αρκετούς ειδικευμένους επί του Ασφαλιστικού νομικούς δεν αποκλείεται να ανοίξουν ξανά τον «δρόμο» για νέες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, εάν η κυβέρνηση, με δική της πολιτική βούληση, δεν προχωρήσει στις απαραίτητες, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, διορθώσεις. Σε αυτό το ενδεχόμενο οι απόμαχοι της εργασίας θα αναμένουν ακόμη μία φορά αρκετά χρόνια ακόμη μέχρι τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας να τελεσιδικήσουν.

{{-PCOUNT-}}14{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ