Απόψεις

Εικόνα: Νίκος Παπουτσόπουλος

Τον Αύγουστο, κάθε απόγευμα ως τα μέσα, όταν σαν μετάξι η αύρα έρχεται απ' τη θάλασσα, απόμακρες εορταστικές καμπάνες και σήμαντρα σημαίνουν την ώρα της παράκλησης και της ικεσίας