Απόψεις

Εικόνα: Αθηνά Σχινά

Τα έργα του είναι ελκυστικά, στον βαθμό που μπορεί να υποθάλπουν και να καλλιεργούν τον στοχασμό προς μια κοινωνική κριτική, απέναντι σε πραγματικότητες και φαντασιώσεις, σε συνήθειες και υποδυόμενους ρόλους εξουσίας