Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020

Την Κυριακή 31.05 με την «κυριακάτικη δημοκρατία»: 2 μοναδικά βιβλία!

Χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

Οι μάχες του Γράμμου-Βίτσι & η συντριβή της ξενοκίνητης αριστερής ανταρσίας.

Ένα συγκλονιστικό έργο με όλα τα ντοκουμέντα  για την μεγάλη νίκη εθνικού στρατού.

Από το σημείωμα του οπισθόφυλλου:

Χρ. Γιανάκενα

«1) Ο Τρίτος Κομμουνιστικός Γύρος στην Ελλάδα είναι παιδί του ψυχρού πολέμου που εξαπέλυσε η Σοβιετική Ένωση κατά των πρώην Συμμάχων της στην Δύση Άγγλων και Αμερικανών. Τους λόγους και τις αιτίες του ψυχρού πολέμου, ανέπτυξα στο Βιβλίο μου, «Η Εποποιΐα της Μουργκάνας» ως εισαγωγή και πρόλογο.

2) Στο ανά χείρας Βιβλίο μου «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ» για να μπορέση ο αναγνώστης να εννοήση τον τεράστιον κίνδυνον που διέτρεξαν οι σημερινοί Έλληνες ως άτομα, λαός, Έθνος και Φυλή, θα αναφέρω ως εισαγωγή στο υπό εξέταση θέμα μας, «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΣΟΣ», τρία αναμφισβήτητα γεγονότα, υπό το φως των οποίων, διαβάζοντας ο αναγνώστης την εξέλιξη των γεγονότων θα εννοήση πόσο το άφθονο χυθέν και πάλιν αίμα των παιδιών της
Ελλάδας έσωσεν, αμέσως μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο την πατρίδα τους,από νέα υποδούλωση, αλλά και γενικότερα πώς για πολλοστήν φοράν τον Δυτικό πολιτισμό, αλλά και την ανθρωπότητα, από έναν ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΛΕΜΟ, χάρη και στην αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στον τιτάνιο αυτό αγώνα, της μεγάλης προστάτιδος της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου ολόκληρου, των Αμερικανών, χωρίς την οποία η Ελλάδα σήμερα θα ήταν ένας τάφος χωρίς Σταυρό και Ανάσταση, η δε ανθρωπότητα θα είχε βυθισθή ολόκληρη σε μια καινούργια, ζοφερή και αξημέρωτη νύχτα.

3) Τα τρία γεγονότα που θα φωτίσουν το όλον θέμα είναι:

α) Το από 24/1/1947 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ του Αρχηγού Γ.Ε.Σ. Αντιστρατήγου ΠΑΝ. ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αριθ. 9990 Δ/νση Α 2.

β) Η Στρατιωτική Σύμβασις, μεταξύ Αλβανικού, Γιουγκοσλαβικού και Βουλγαρικού Επιτελείων, που υπογράφηκε στην πόλη ΜΠΛΕΝΤ της Γιουγκοσλαβίας.

γ) Από το Βιβλίο «Η Ελληνική Ανταρσία» (THE GREEK SEDITION) υπό του F. A. VOIGT.

δ) Η Επιστολή του Μάρκου Βαφειάδη προς τον ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΝ.

ε) Εις επίρρωσιν θα κάμω μια μικρή αναδρομή εξελίξεως των γεγονότων εκ της Συμφωνίας του ΜΠΛΕΝΤ, εις την Ελλάδα και

στ) Θα περιγράψω τα γεγονότα, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που περιέχονται στους 16 τόμους που εξέδωσε η ΔΙΣ για τον εμφύλιο, όπως τον ονομάζει, πόλεμο 1946 – 1949»

ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΟΜΟΙ ΜΑΖΙ!

Ή για να επιλέξετε

100 χρόνια ΚΚΕ 1918-2018 • Η ιστορία του κομμουνισμού στην Ελλάδα • Η πολιτική δράση-οι πρωταγωνιστές-Λάθη & εγκλήματα..

Σημείωμα οπισθόφυλλου:

«Τό παρόν βιβλίο παρουσιάζει μέ συνοπτικό τρόπο τήν Ἱστορία τῶν 100 ἐτῶν ἑνός Κόμματος στήν Ἑλλάδα, τοῦ Κομ-μουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας, πού ἱδρύθηκε τό 1918. Πρό-κειται γιά τό μόνο Κόμμα τῆς Ἑλλαδικῆς Πολιτικῆς Σκηνῆς γιά τό ὁποῖο ἔχουν γραφτεῖ τά πιό πολλά. Βιβλία, ἀναμνήσεις, ἀρ-χεῖα, ντοκουμέντα ἔχουν κυκλοφορήσει σέ αὐτό τό πέρασμα τῶν 100 ἐτῶν, σέ τέτοιο πλῆθος ὅσο δέν ἔχει κυκλοφορήσει γιά ὅλα τά ἄλλα Κόμματα μαζί! Μία περιδιάβαση σέ ἕνα μεγάλο Βι-βλιοπωλεῖο ἤ στό Διαδίκτυο ἀποδεικνύει τήν ἀλήθεια αὐτῆς τῆς διαπιστώσεως. Καί ἄς σκεφτεῖ κανείς ὅτι μιλᾶμε γιά ἕνα Κόμμα πού θεωρητικά ποτέ δέν κυβέρνησε τήν χώρα, πού ποτέ δέν ξε-πέρασε ἡ ἐπιρροή του τό 10 ἤ τό 15 % σέ ἐκλογική διαδικασία. Καί ὅμως… Γιά τό Κ.Κ.Ε. ἔχουν γραφεῖ τόσα πολλά ἀπό ἐχθρούς καί φί-λους του, πού ξεπερνοῦν κάθε ὅριο, σέ μία χώρα ὅπου ἡ Πολιτι-κή δέν παρήγαγε μεγάλη ἐπιρροή ἐκτός τῶν μικρῶν συνόρων τῆς χώρας. Σέ μία χώρα μέ πολιτικούς ἡγέτες περιορισμένου βεληνεκοῦς, πού ἀρκοῦνται σέ ἀναμάσημα καί μεταφορά ξέ-νων ἰδεολογικῶν σχημάτων καί συνθημάτων. Χωρίς νά ἑξαι-ροῦνται ὅλοι αὐτοί πού ἔπαιρναν ἐντολές κατευθείαν ἀπό τούς ἴδιους τούς ξένους Προστάτες τους ἤ τίς ἐν Ἑλλάδι Πρεσβεῖες τους. Σήμερα διαθέτουμε ἀμέτρητες πηγές καί ἔρευνες πού ἀπο-καλύπτουν τό μέγεθος τῶν κινήσεων καί τῶν ἀγώνων, ἀλλά καί τῶν λαθῶν καί τῶν ἐγκλημάτων ἑνός Κόμματος, πού ὑπῆρ-ξε ἕνα μηχάνημα πού χειρίστηκαν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἀντιπρόσωποι τῆς Σοβιετικῆς ἐξουσίας. Μέ τήν παροῦσα ἐργασία θά καταδεί-ξουμε σημεῖα τῆς Ἱστορίας αὐτοῦ τοῦ Κόμματος, προβάλλοντας θετικά καί ἀρνητικά στοιχεῖα, χωρίς φόβο ἤ πάθος, ἀλλά καί προβάλλοντας πρόσωπα καί ἰδέες πού καθόρισαν τήν πορεία του. Προσπαθοῦμε μέ συνοπτικό τρόπο, τό ἐπαναλαμβάνουμε, νά προσεγγίσουμε μία πορεία πού ἀκόμη προκαλεῖ συζητήσεις καί ἔρευνες, ἄν καί στήν Ἑλλάδα ἡ ἐγχώρια φιλοκομμουνιστική Προπαγάνδα ἐμποδίζει τήν παρουσίαση τῆς Ἀλήθειας. Μέ τήν παροῦσα ἔκδοση προσπαθοῦμε νά ὑπηρετήσουμε τήν Ἀλήθεια… Ὁ ἀναγνώστης θά εἶναι, ὅπως πάντα, ὁ τελευταῖ-ος κριτής γι᾽ αὐτό…»

Μαζί, TA AΔΙΚΗΜΕΝΑ ΘΥΜΑΤΑ 

Eνα βιβλίο του Ιωάννη Μπουγά που θα συζητηθεί • Πως το ΕΑΜ ΕΛΑΣ μετέτρεψε τον Ελεύθερο Μωριά σε «κρανίου τόπο». Στρατόπεδα συγκέντρωσης, πλιάτσικο, δολοφονίες και ομαδικές σφαγές.

Σημείωμα οπισθόφυλλου:

«Ὁ κανόνας πού λέει ὅτι «ἡ Ἱστορία γράφεται ἀπό τούς νικητές καί τούς ἰσχυρούς» ἔχει τίς ἐξαιρέσεις του, μέ πιό κτυπητή τήν Ἑλληνική Ἱστορία τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽40 τήν ὁποίαν πέτυχε νά «γράψει» καί νά ἐπιβάλει ἡ Ἀριστερά. Μέ τήν πέννα ἑκατοντάδων ἀριστερῶν ἱστοριογράφων, τά γεγονότα τῆς Ἀντίστασης καί τοῦ Κατοχικοῦ Ἐμφύλιου ἀλοιώθηκαν καί ἐξωραΐστηκαν καί ἄλλα ἀποσιωπήθηκαν ἤ ἀναστράφηκαν, σέ τέτοιο βαθμό ὥστε νά διδάσκεται μιά κατασκευασμένη, φανταστική ἱστορία τῆς Κατοχῆς καί τῆς Ἀντίστασης.

Μετά τή συνθηκολόγηση τῆς Ἰταλίας, τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1943, τό μεγα-λύτερο μέρος τῆς Πελοποννήσου ὀνομάστηκε ψευδεπίγραφα «Ἐλεύθερος Μωριάς», παρά τό ὅτι τούς 12 μῆνες πού ἀκολούθησαν βίωσε τή διπλή Κα-τοχή τῶν Γερμανῶν καί τῶν κομμουνιστῶν καί εἶδε νά χύνεται καί ἀπό τούς δύο πολύ αἷμα ἀθώων παιδιῶν της.

Ὁ συγγραφέας μέ τόλμη, συνέπεια, διαύγεια καί ἱστορική ἀκρίβεια πε-ριγράφει τά πραγματικά γεγονότα αὐτῆς τῆς περιόδου στόν «Ἐλεύθερο Μω-ριά», ἀποκαλύπτοντας ὀδυνηρές καί συγκλονιστικές ἀλήθειες γιά τήν προδο-τική καί ἐγκληματική δράση τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τῆς Ἀριστερᾶς καί τῶν ὀργάνων τους. Ἡ «Ἀντίσταση» τῶν κομμουνιστῶν τῆς Ἑλλάδος στήν σημαντική αὐτή περιοχή ἀποκαθηλώνεται ὡς κομματική καί πολιτικά σχεδιασμένη, μο-νοπωλιακή, ἀδίστακτη καί αἱματηρή. Στόχο τους εἶχαν νά «πιάσουν τήν Πε-λοπόννησο πού ἦταν ἀδύνατοι» σύμφωνα μέ τόν Γιάννη Ἰωαννίδη. Στήν πο-ρεία «πέρασαν ἀπό λεπίδι τήν ἀντίδραση», δηλαδή ὅσους ἀντιδροῦσαν στήν ἐπιβολή «Λαϊκῆς Δημοκρατίας» μετά τήν ἀπελευθέρωση, σύμφωνα μέ τόν ἀρχιδήμιο τῆς Ἀργολιδοκορινθίας Θεόδωρο Ζέγκο (Σταθη ἤ Τριαντάφυλλο).

Τά σημάδια αὐτῆς τῆς Κομματικῆς Ἀντίστασης παρουσιάζονται ἀφτιασί-δωτα σέ δεκάδες τόπους μαζικῆς θυσίας ἀθώων πατριωτῶν -γράνες, γκρε-μούς, τρύπες, καταβόθρες καί ξεροπήγαδα- μέ κορυφαίους: Ἁγιονόρι, Ἀρα-χναῖο, Ἀχλαδόκαμπο, Δίδυμα, Ἑλληνοχώρι, Ζάχολη, Καρυά, Κρανίδι, Λίμνες, Μιδέα, Σοφικό, Στιμάγκα, Τρίκαλα, Φενεό, πού καθένας ὑπολείπεται τῆς Πη-γάδας τοῦ Μελιγαλᾶ σέ ἀριθμούς θυμάτων, ἀλλά τήν φθάνει καί ἐνίοτε τήν ξεπερνᾶ σέ βαρβαρότητα πού ἔδειξαν οἱ δολοφόνοι τῆς Ἀριστερᾶς, φυσικοί καί ἠθικοί.
Τό βιβλίο, μέ αὐτή τήν παρουσίαση τεκμηρίων τῆς Κόκκινης Τρομοκρα-τίας τοῦ 1943-᾽44 στόν «Ἐλεύθερο Μωριά», βοηθᾶ τήν ἱστορική ἔρευνα μιᾶς κομβικῆς περιόδου τοῦ εθνικοῦ μας βίου. Ἀντικρούει καίριες πτυχές τῆς πα-ραπληροφόρησης πού καλλιεργεῖ ἡ ἀριστερή ἱστοριογραφία. Ρίχνει λίγες ἀχτίδες φωτός στό σκοτάδι τῆς λήθης, πού ἔπεσε πυκνό στίς δεκαετίες πού πέρασαν καί σκέπασε τή θυσία χιλιάδων ἀθώων στό βωμό τῶν ἐπιδιώξεων τοῦ ΚΚΕ. Προσφέρει στοιχεῖα ἱστορικῆς δικαιοσύνης στά ἀθῶα θύματα τοῦ ΚΚΕ, τά φοβερά ἀδικημένα ἀπό τήν ἀριστερή ἱστοριογραφία καί τήν ἀδια-φορία τῶν νικητῶν!»

{{-PCOUNT-}}26{{-PCOUNT-}}

Η εφημερίδα δημοκρατία δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Σοβαρό πλήγμα στο εμβόλιο της Οξφόρδης – «Βέλη» και ερωτήματα διεθνών ΜΜΕ για την αποτελεσματικότητά του

Καταγγελίες για σοβαρές παραλείψεις στις κλινικές δοκιμέςΠληθαίνουν οι αμφιβολίες και τα ερωτήματα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca σε συνεργασία με...

Ελάχιστη χαλάρωση φέρνουν οι γιορτές

Πώς σκέφτονται να αντιμετωπίσουν την έξαρση της πανδημίας ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ενόψει των ΧριστουγέννωνΑπό ιατρική και επιδημιολογική σκοπιά, είναι παραφροσύνη να ξανανοίξουμε τα Χριστούγεννα. Ο...

Νέο πογκρόμ μίσους από τον παράφρονα Ερντογάν

Ισόβια σε... 337 κατηγορουμένους για την απόπειρα πραξικοπήματοςΑκάθεκτος ο Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζει το πογκρόμ των εχθρών του εντός Τουρκίας, με τελευταίο επεισόδιο στο σίριαλ...

Ιατρική αμέλεια καταγγέλλει ο δικηγόρος του Μαραντόνα! Ήταν αβοήθητος επί 12 ολόκληρες ώρες

Από τους Γιώργο Σηφάκη, Χάρη ΔάντσηΟ μεγάλος Ντιέγκο δεν είναι πια εδώ. Το «γιατί» και το «πώς» όμως «έφυγε» προχθές από τον πλανήτη όπου...

ΟΠΑΠ: Στα 73.200.000 ευρώ τα καθαρά κέρδη στο εννεάμηνο

Σε 898.900.000 ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) του ΟΠΑΠ στο εννεάμηνο του 2020, με τα καθαρά κέρδη στα 73.200.000 ευρώ. Οπως...