Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ

Πολιτικά μαγειρέματα σε χρηματοδοτήσεις ΕΣΠΑ

Υπάρχουν ΝΠΙΔ, αυτοχρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς κυρίως πόρους που τους διεκδικούν με τη συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεταξύ αυτών βρίσκεται...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ