Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

εθνική επιβίωση

Οι Πρέσπες θα τους «στοιχειώνουν»

Η εθνική επιβίωση προηγείται όλων των άλλων θεμάτων και η παραχώρηση εθνικών κεκτημένων, υλικών και άυλων περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων απειλεί τον συλλογικό βίο...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ