Χρήμα

Σε άσχημη κατάσταση βρίσκονται οι υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, οι συντάκτες του οποίου προτείνουν σειρά μέτρων

Τη χορήγηση επιχειρηματικού δανείου ύψους 160.000.000 ευρώ στη ΔΕΗ ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου (ΤΕΑΕΠ), γνωστής ως Παρευξείνιας, η οποία έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη