Χρήμα

Την ανάγκη να ληφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες για τις μισθώσεις κατοικιών μέσα από πλατφόρμες τύπου Airbnb ανέδειξε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Γιάννης Ρέτσος, σημειώνοντας ότι το νομοθετικό πλαίσιο που εφαρμόζεται δεν συνιστά οριστική λύση

Την αναστολή της εκτέλεσης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος τους προβλέπει η νέα ρύθμιση για τις οφειλές εύλογης αμφιβολίας (προερχόμενες από παράλληλη ασφάλιση) για όσους προχωρούν στην υποβολή αίτησης προς τον ΕΦΚΑ για τη διαγραφή τους

Ως την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις για την είσπραξη του «κοινωνικού μερίσματος» όσοι πολίτες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγησή του