Χρήμα

Γιατί δεν ενημερώνουν τους δικαιούχους με νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις και ενημερωτικά σημειώματα ο ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ; Τι μπορούν να κάνουν όλοι όσοι είδαν μειωμένες τις αποδοχές τους μετά από το νόμο Κατρούγκαλου

Ο ΟΠΑΠ ενημερώνει ότι ο όμιλος KKCG Group, ιδιοκτησίας Karel Komárek, και η EMMA Capital, ιδιοκτησίας Jiří Šmejc, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις για τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου SAZKA Group.

Συγκεκριμένες και επίκαιρες προτάσεις, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας παρουσίασε η Ελληνική Ενωση Επιχειρηματιών (ΕΕΝΕ) στο 4ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών