Κόσμος

Στις επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού, όπως σε αυτή που διεξάγει στη βορειοανατολική Συρία, προσπαθεί -προφανώς για λόγους προπαγάνδας- να προσδώσει ειρηνευτική διάσταση («Πηγή Ειρήνης» την αποκαλεί το τουρκικό επιτελείο στρατού)